สุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย หมวด ข

สุภาษิตไทย หมวด ข ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ข

สุภาษิตไทย หมวด ข ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ขนมผสมน้ำยา
  หมายถึง ทั้งคู่ดีเลวพอกัน จะบอกว่าใครดีกว่าใครไม่ได้
 2. ขวานฝ่าซาก
  หมายถึง พูดจาตรง ๆ ไม่เกรงใจใครเลย
 3. ขว้างงูไม่พ้นคอ
  หมายถึง ทำอะไรก็ตาม ผลร้ายย้อนกลับมาสู่ตัวเอง
 4. ขายผ้า เอาหน้ารอด
  หมายถึง ยอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียง
 5. ขายผ้าเอาหน้ารอด
  หมายถึง ยอมเสียสละของสำคัญของตนเพื่อรักษาชื่อเสียงตนเอาไว้
 6. ขิงก็ราข่าก็แรง
  หมายถึง ต่างคนต่างแรง ไม่ยอมกัน เรื่องเล็กก็เลยกลายเป็นเรื่องใหญ่ไป เพราะทิฐิมานะ
 7. ขี่ช้างจับตั๊กแตน
  หมายถึง ทำเรื่องเล็กให้กลายเป็นเรื่องใหญ่ ได้ผลไม่คุ้มกับที่ต้องเสียไป
 8. ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา
  หมายถึง เหยียดหยามทั้งวาจา และสายตามองแบบดูถูก
 9. ขุดบ่อล่อปลา
  หมายถึง ทำกลอุบายให้เขาเชื่อเพื่อหวังผลประโยชน์
 10. ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า
  หมายถึง บังคับขืนใจผู้อื่นให้ทำตามที่ใจเราปรารถนา
 11. เขียนเสือให้วัวกลัว
  หมายถึง ทำอย่างใดอย่างหนึ่ง เพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งเสียขวัญหรือเกรงขาม
 12. เขียนเสือให้วัวกลัว
  หมายถึง ขู่ให้กลัว
 13. เข็นครกขึ้นภูเขา
  หมายถึง ทำงานที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมาก
 14. เข้าด้ายเข้าเข็ม
  หมายถึง กำลังคับขันเวลากำลังสำคัญ ถ้าพลาดหรือมีอะไรมาขัดจังหวะจะเสียการ
 15. เข้าตามตรอก ออกตามประตู
  หมายถึง ทำอะไรให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี
 16. เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า
  หมายถึง ให้รอบคอบ อย่าประมาท
 17. เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง
  หมายถึง อย่าประมาทต้องเตรียมให้พร้อม และให้มีสติกำหนดจดจำให้ดี
 18. เข้าเมืองตาหลิ่ว ต้องหลิ่วตาตาม
  หมายถึง ประพฤติให้ถูกต้องตามกาลเทศะ เมื่อไปอยู่ในพวกเขาแล้ว ก็ต้องประพฤติคล้อยตามเขา

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ข"