สุภาษิตไทย หมวด ฆ

สุภาษิตไทย หมวด ฆ ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ฆ

สุภาษิตไทย หมวด ฆ ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก
  หมายถึง ถ้าคิดจะทำงานใหญ่ทั้งที ก็ต้องไม่กลัวหมดเปลือง
 2. ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก
  หมายถึง จะทำการใหญ่ ไม่ควรตะหนี่ หรือเค็มนะจ๊ะ
 3. ฆ่าควายเสียดายพริก
  หมายถึง การจะกระทำการใหญ่ แต่กลัวว่าจะสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายเล็ก
 4. ฆ่าช้างจะเอางา คนเจรจาจะเอาถ้อยคำ
  หมายถึง ที่เขาฆ่าช้างก็เพราะเขาหวังจะเอางาซึ่งมีราคาแพง เมื่อคนเราเจรจากัน ถ้อยคำหรือคำพูดถือเป็นเรื่องสำคัญมาก ควรจะเป็นคำพูดที่มีความจริงใจ เชื่อถือได้
 5. ฆ้องปากแตก
  หมายถึง เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนำความลับของคนอื่นไปโพนทะนา

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ฆ"