สุภาษิตไทย หมวด ง

สุภาษิตไทย หมวด ง ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ง

สุภาษิตไทย หมวด ง ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. งมเข็มในมหาสมุทร
    หมายถึง ค้นหาสิ่งที่ยากจะค้นหาได้
  2. เงยหน้าอ้าปาก
    หมายถึง มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิม

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ง"