สุภาษิตไทย หมวด ซ

สุภาษิตไทย หมวด ซ ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ซ

สุภาษิตไทย หมวด ซ ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ซื่อเหมือนแมวนอนหวด
    หมายถึง ทำเป็นซื่อ ๆ
  2. ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ
    หมายถึง ซื้อของไม่คำนึงถึงกาลเวลาย่อมได้ของแพง (Demand สูง Supply ต่ำ)

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ซ"