สุภาษิตไทย หมวด ถ

สุภาษิตไทย หมวด ถ ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ถ

สุภาษิตไทย หมวด ถ ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ถอดเขี้ยวถอดเล็บ
  หมายถึง เลิกแสดงฤทธิ์เดชอำนาจอีก
 2. ถอนหงอก
  หมายถึง การที่ผู้ใหญ่โดนเด็กหรือผู้น้อยว่ากล่าวทำให้เสียหาย ไม่มีความเคารพนับถือผู้ใหญ่
 3. ถอยหลังเข้าคลอง
  หมายถึง หวนกลับไปหาแบบเดิม ๆ ล้าสมัย
 4. ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น
  หมายถึง ทำอะไรดูเหมือนจะละเอียดถี่ถ้วนดี แต่ความจริงแล้วไม่รอบคอบ หรือบางทีก็ดูเหมือนจะใช้สอยอย่างกระเหม็ดกระแหม่ในบางเรื่องแต่อีกเรื่องหนึ่งกลับสุรุ่ยสุร่าย
 5. ถ้าไม่มีไฟ ที่ไหนจะมีควัน
  หมายถึง เมื่อมีผลออกมา มันต้องมีเหตุแน่ๆ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ถ"