สุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย หมวด ท

สุภาษิตไทย หมวด ท ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ท

สุภาษิตไทย หมวด ท ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ทำดีแต่อย่าเด่น
  หมายถึง หากกระทำการใดให้เด่นดังหรือกลายเป็นที่สนใจของประชาคม จักเป็นการนำโชคร้ายมาสู่ตนเพราะมนุษย์มักอิจฉาริษยาหรือไม่ชอบเห็นคนอื่นเด่นเกินตน
 2. ทำนาออมกล้า ทำปลาออมเกลือ
  หมายถึง ทำการสิ่งใด ถ้ากลัวหมดเปลืองย่อมไม่ได้ผล
 3. ทุบหม้อข้าวตัวเอง
  หมายถึง การกระทำที่ทำให้ตนเองเสียผลประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย
 4. ทุบหม้อข้าวตัวเอง
  หมายถึง สำนวนไทย “ทุบหม้อข้าวตัวเอง” หมายถึง การกระทำที่ทำให้ตนเองเสียผลประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ท"