สุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย หมวด ผ

สุภาษิตไทย หมวด ผ ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ผ

สุภาษิตไทย หมวด ผ ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ผักชีโรยหน้า
  หมายถึง ทำความดีเพียงผิวเผิน
 2. ผัวหาบ เมียคอน
  หมายถึง ช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวและเมีย
 3. ผีซ้ำด้ำพลอย
  หมายถึง ถูกซ้ำเติม เมื่อพลาดพลั้งหรือเมื่อคราวเคราะห์ร้าย
 4. ผีถึงป่าช้า
  หมายถึง ต้องยอมทำ เพราะจำใจหรือไม่มีทางเลือก

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ผ"