สุภาษิตไทย หมวด ฝ

สุภาษิตไทย หมวด ฝ ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ฝ

สุภาษิตไทย หมวด ฝ ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

  1. ฝนตกไม่ทั่วฟ้า
    หมายถึง ให้หรือแจกจ่ายอะไรไม่ทั่วถึงกัน
  2. ฝนทั่งให้เป็นเข็ม
    หมายถึง เพียรพยายามสุดความสามารถจนสำเร็จ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ฝ"