สุภาษิตไทย หมวด ม

สุภาษิตไทย หมวด ม ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ม

สุภาษิตไทย หมวด ม ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก
  หมายถึง พูดจาตลบตะแลงพลิกแพลงไปมาจนจับคำพูดไม่ทัน
 2. มะนาวไม่มีน้ำ
  หมายถึง พูดห้าว ๆ หรือ พูดไม่มีหางเสียง
 3. มากหมอมากความ
  หมายถึง มากคนก็มากเรื่อง วุ่นวาย ต่างคนต่างก็ถือความคิดตัวเอง
 4. มีเงินมีทองเจรจาได้ มีไม้มีไร่ปลูกเรือนงาม
  หมายถึง ถ้ามีเงินมีทองแล้วจะพูดอะไรก็มักจะสำเร็จ ถ้ามีไม้มีที่แล้ว ก็ย่อมปลูกเรือนได้สวยงาม
 5. มีเงินเขานับว่าเป็นน้อง มีทองเขานับว่าเป็นพี่
  หมายถึง เมื่อมั่งมีเงินมีทองแล้ว ใคร ๆ ก็ประจบอยากเข้ามาเป็นญาติพี่น้องด้วย
 6. มือถือสาก ปากถือศีล
  หมายถึง ชอบแสดงตัวตนว่าเป็นคนมีศีล มีธรรม แต่ทำความเลวเป็นนิจ
 7. มือห่าง ตีนห่าง
  หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง
 8. ไม่ดูตาม้าตาเรือ
  หมายถึง ไม่พิจารณารอบคอบดูให้ดี
 9. ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้
  หมายถึง ถ้าไม่มีอะไรเป็นเค้ามูลอยู่ ก็ย่อมไม่มีเรื่องเกิดขึ้น
 10. ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน
  หมายถึง ไม่รู้ว่าบ้านช่องอยู่ไหน เป็นลูกหลานใคร ไม่รู้จักพื้นเพ
 11. ไม่เห็นน้ำ อย่าเพิ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอก อย่าเพิ่งโก่งหน้าไม้
  หมายถึง อย่าด่วนทำอะไรล่วงหน้า โดยที่ยังไม่ทราบว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นในภายหน้า จะเหนื่อยเปล่า
 12. ไม่เห็นน้ำตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอกก่งหน้าไม้
  หมายถึง ด่วนตัดสินใจทำอะไรเลยไป ทั้ง ๆ ที่ยังไม่ถึงเวลาอันควร
 13. ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ
  หมายถึง คือคนเรา นานาจิตตัง มีความเห็นไม่เหมือนกัน เหมือนไม้ไผ่ลำเดียวกัน ก็มีหลายปล้อง แต่ละปล่องก็ยาวไม่เท่ากัน พี่น้องแม้ท้องเดียวกัน แต่ความคิดเห็นก็ไม่จำเป็นจะต้องเหมือนกัน
 14. ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าเพิ่งข้าม
  หมายถึง ไม้ล้มข้ามไปไม่มีอันตรายอะไร แต่คนที่เคยมีอำนาจวาสนา แล้วหมดอำนาจ อย่าไปซ้ำเติมเขา เพราะเขาอาจกลับมามีอำนาจอีกได้
 15. ไม้หลักปักเลน
  หมายถึง โลเล ไม่แน่นอน
 16. ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก
  หมายถึง จะอบรมสั่งสอนอะไรก็ทำเสียตั้งแต่เด็ก เพราะอบรมสั่งสอนง่าย จะสอนให้เป็นอะไรก็ได้ ส่วนคนแก่นั้นสอนยาก เหมือนไม้แก่ถ้าดัดก็หัก ผิดกับไม้อ่อนซึ่งดัดง่ายไม่หัก
 17. ไม้ใกล้ฝั่ง
  หมายถึง แก่มาก อายุขัยใกล้ตาย

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ม"