สุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย หมวด ล

สุภาษิตไทย หมวด ล ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ล

สุภาษิตไทย หมวด ล ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ
  หมายถึง เมื่ออะไรๆ ต้องอาศัยเขา ก็ต้องตามใจเขา ถ้าไปขัดใจเขา เขาอาจไม่ช่วยเราหรือไล่เราออกก็ได้
 2. ลมไม่พัด ใบไม้ไม่ไหว
  หมายถึง ไม่มีอะไรเป็นเค้ามูลมาก่อนแล้ว ก็คงไม่มีเรื่องมีราวเกิดขึ้นเป็นแน่
 3. ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก
  หมายถึง ดีแต่พูด เม้าท์ แต่ทำจริง ๆ ทำไม่ได้
 4. ลางเนื้อชอบลางยา
  หมายถึง ของบางสิ่งอาจถูก เข้ากันได้ดี เหมาะกับคนหนึ่ง แต่อาจไม่เหมาะกับอีกคน
 5. ลืมตาอ้าปาก
  หมายถึง มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิม
 6. ลูกขุนพลอยพยัก
  หมายถึง พวกประจบสอพลอ ผู้ที่คอยว่าตามผู้ใหญ่ เจ้านาย
 7. ลูกผีลูกคน
  หมายถึง จะเอาแน่นอนไม่ได้ มักใช้ในกรณีสำคัญ ๆ
 8. ลูบหน้าปะจมูก
  หมายถึง จะทำอะไรเด็ดขาดจริงจังลงไปไม่ได้ เพราะเกรงจะไปกระทบพวกพ้องตัวเอง
 9. เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง
  หมายถึง หาเศษหาเลยหรือมีผลประโยชน์พลอยได้จากหน้าที่ที่ตนทำเปรียบเหมือนคนเลี้ยงช้าง ซึ่งช้างก็มีค่าหญ้าอันเป็นส่วนของช้าง คนเลี้ยงช้างอาจเบียดบังเอาส่วนหนึ่งของค่าหญ้าเป็นผลประโยชน์ของตัว
 10. เลือกนักมักได้แร่
  หมายถึง เลือกไปเลือกมา ในที่สุดมักจะไปได้ที่ไม่ดี มักใช้ในกรณีเลือกคู่ เลือกไปเลือกมาในที่สุดไปได้คนที่ไม่ดีมาเป็นคู่ครอง แร่ในที่นี้หมายถึงขี้แร่ หรือแร่เลวๆ ที่ไม่มีค่าอะไรกัน
 11. เลือดข้นกว่าน้ำ
  หมายถึง ความสัมพันธ์ระหว่างญาติพี่น้องมีความสำคัญกว่าความสัมพันธ์กับคนภายนอก
 12. เล่นกับหมา หมาเลียปาก เล่นกับสาก สากต่อยหัว
  หมายถึง ถ้าลดตัวไปเล่นหัวกับคนชั้นต่ำกว่า เขาก็อาจตีเสมอทำลวนลามเอา สากในที่นี้หมายถึงสากตำข้าวที่เขาพิงไว้ ถ้าใครซุกซนไปจับต้องเข้า สากอาจเลื่อนล้มทับถูกหัวถูกหูก็ได้
 13. เล่นเอาเถิดเจ้าล่อ
  หมายถึง อาการหลบไปมาเพื่อไม่ให้พบ
 14. โลภมาก ลาภหาย
  หมายถึง โลภมากเกินไป ในที่สุดจะไม่ได้อะไรเลย ท่าสอนให้รู้จักมีความพอประมาณไว้บ้าง

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ล"