สุภาษิตไทย

สุภาษิตไทย หมวด ห

สุภาษิตไทย หมวด ห ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

คำสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่เป็นการสร้างคำให้มีความหมายเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย และเป็นเชิงสั่งสอนหรือให้ข้อคิด หรือตักเตือนไปในทางบวก โดยเน้นการให้ความหมายในแง่ดีเป็นหลัก

รวมสุภาษิตไทย หมวด ห

สุภาษิตไทย หมวด ห ตามที่เคยรู้จัก คำสุภาษิต มีอยู่หลายคำ จะมีคำไหนที่เรารู้จักไหมนะ

 1. หงิมๆ หยิบชิ้นปลามัน
  หมายถึง บุคลิกลักษณะเรียบร้อย แต่ความจริงฉลาด เลือกเอาดี ๆ ไปได้
 2. หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์
  หมายถึง แสดงว่ามีจิตใจรวนเร คบเป็นเพื่อนตายไม่ได้ เพราะเมื่อถึงคราวคับขัน อาจปลีกตัวหนีเอาตัวรอดไปตามลำพังได้
 3. หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ
  หมายถึง แสดงว่ามีจิตใจรวนเร คบเป็นเพื่อนตายไม่ได้ เพราะเมื่อถึงคราวคับขัน อาจปลีกตัวหนีเอาตัวรอดไปตามลำพังได้
 4. หญ้าปากคอก
  หมายถึง สะดวก, ง่าย, ไม่มีอะไรยุ่งยาก
 5. หนังหน้าไฟ
  หมายถึง ผู้ที่คอยรับหน้า รับความเดือดร้อนก่อนผู้อื่น
 6. หนามยอกเอาหนามบ่ง
  หมายถึง ตอบโต้หรือแก้ด้วยวิธีการทำนองเดียวกัน
 7. หน้าสิ่วหน้าขวาน
  หมายถึง อยู่ในระยะอันตรายเพราะอีกฝ่ายหนึ่งกำลังโกรธหรือมีเหตุการณ์วิกฤตเป็นต้น
 8. หน้าเนื้อใจเสือ
  หมายถึง หน้าตาแสดงความเมตตา แต่ใจโหดเหี้ยม
 9. หมาขี้ไม่มีใครยกหาง
  หมายถึง หมายถึงคนที่ชอบยกย่องตัวเอง
 10. หมาสองราง
  หมายถึง คนที่ทำตัวเข้าทั้ง 2 ฝ่ายที่เป็นศัตรูกัน โดยหวังประโยชน์เพื่อตน
 11. หมาในรางหญ้า
  หมายถึง คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้
 12. หยิกเล็บเจ็บเนื้อ
  หมายถึง เมื่อทำความเดือดร้อนให้แก่คนใกล้ชิด ก็จะมีผลกระทบถึงตัวผู้ทำหรือพวกพ้อง
 13. หอกข้างแคร่
  หมายถึง คนใกล้ชิดที่จะคอยทำร้ายเมื่อใดก็ได้
 14. หักด้ามพร้าด้วยเข่า
  หมายถึง หักโหมเอาด้วยกำลัง ใช้อำนาจบังคับเขา
 15. หัวมังกุ ท้ายมังกร
  หมายถึง ไม่เข้ากัน ไม่กลมกลืนกัน
 16. หัวหลักหัวตอ
  หมายถึง บุคคลที่น้อยใจ เพราะคนอื่นมองข้ามความสำคัญ ไม่ยอมมาปรึกษา
 17. หัวแก้วหัวแหวน
  หมายถึง เป็นที่รักใคร่เอ็นดูมาก
 18. หาเหาใส่หัว
  หมายถึง รนหาเรื่องเดือดร้อน รำคาญใส่ตน
 19. หุงข้าวประชดหมา ปิ้งปลาประชดแมว
  หมายถึง การทำอะไรเพื่อประชดประชัน ไม่ได้ประโยชน์อะไร ผลเสียจะตกแก่ตน ส่วนผลดีจะไปได้แก่คนที่เราประชดให้
 20. หูผีจมูกมด
  หมายถึง ไหวตัวทันเหตุการณ์ตลอด
 21. เหยียบเรือสองแคม
  หมายถึง ทำทีเข้าด้วยทั้ง 2 ฝ่าย
 22. ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว
  หมายถึง ทำทุกข์ให้แก่ผู้ใด เคราะห์กรรมที่ทำกับเขา อาจตกตามมาถึงตัวเองบ้าง อย่างบางคนชอบล่าสัตว์ บางทีไปยิงลูกของตน โดยเข้าใจว่าเป็นสัตว์ป่าก็มี

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "สุภาษิตไทย หมวด ห"