คำสุภาษิต

กลับเนื้อกลับตัว

หมายถึง เลิกทําความชั่วหันมาทําความดี

หมายถึง เลิกทำความชั่ว แล้วมาประพฤติตัวเป็นคนดี

พจนานุกรมไทย กลับเนื้อกลับตัว หมายถึง:

  1. (สํา) ก. เลิกทําความชั่วหันมาทําความดี.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: กลับเนื้อกลับตัว หมายถึง?, หมายถึง เลิกทําความชั่วหันมาทําความดี อวัยวะ เนื้อ, ตัว
  • คำสุภาษิต: กลับเนื้อกลับตัว หมายถึง?, หมายถึง เลิกทำความชั่ว แล้วมาประพฤติตัวเป็นคนดี อวัยวะ ตัว

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กลับหน้ามือเป็นหลังมือ กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ กินบนเรือนขี้บนหลังคา ขว้างงูไม่พ้นคอ ตบหัวแล้วลูบหลัง ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา ตีงูให้กากิน ถอยหลังเข้าคลอง ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ ว่าแต่เขาอิเหนาเป็นเอง แกว่งเท้าหาเสี้ยน ใกล้เกลือกินด่าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กลับเนื้อกลับตัว"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"