สุภาษิตไทย

คำสุภาษิต

กะดี่ได้น้ำ

หมายถึง คนที่แสดงอาการตื่นเต้น ดีใจ ออกนอกหน้าจนระงับอาการไม่อยู่

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: กะดี่ได้น้ำ หมายถึง?, หมายถึง คนที่แสดงอาการตื่นเต้น ดีใจ ออกนอกหน้าจนระงับอาการไม่อยู่ คำนาม คน ธรรมชาติ น้ำ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กระดี่ได้น้ำ กวนน้ำให้ขุ่น กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง น้ำท่วมปาก น้ำลด ตอผุด น้ำลดตอผุด มะนาวไม่มีน้ำ ว่ายน้ำหาจระเข้ สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ อย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ เลือดข้นกว่าน้ำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กะดี่ได้น้ำ"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"