สุภาษิตไทย

คำสุภาษิต

กัดก้อนเกลือกิน

หมายถึง คนที่ยอมลำบากไปด้วยกัน ทนทุกข์ยาก เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน

หมายถึง ใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นมาก

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: กัดก้อนเกลือกิน หมายถึง?, หมายถึง คนที่ยอมลำบากไปด้วยกัน ทนทุกข์ยาก เพื่อจุดมุ่งหมายเดียวกัน คำนาม คน อาหาร เกลือ
  • คำสุภาษิต: กัดก้อนเกลือกิน หมายถึง?, หมายถึง ใช้ชีวิตอย่างแร้นแค้นมาก อาหาร เกลือ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ ตามใจปากมากหนี้ ตีนถีบปากกัด ปากกัดตีนถีบ สาวไส้ให้กากิน หมาในรางหญ้า อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ เกลือจิ้มเกลือ เกลือเป็นหนอน แกงจืดจึงรู้คุณเกลือ ใกล้เกลือกินด่าง ใช้แมวไปขอปลาย่าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "กัดก้อนเกลือกิน"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"