คำสุภาษิต ขายผ้า เอาหน้ารอด, ขายผ้าเอาหน้ารอด

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำสุภาษิต

ขายผ้า เอาหน้ารอด

หมายถึง ยอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียง

พจนานุกรมไทย ขายผ้า เอาหน้ารอด หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ยอมเสียสละแม้แต่ของจําเป็นที่ตนมีอยู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้, ทําให้สําเร็จลุล่วงไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้.

คำสุภาษิต

ขายผ้าเอาหน้ารอด

หมายถึง ยอมเสียสละของสำคัญของตนเพื่อรักษาชื่อเสียงตนเอาไว้

หมายถึง ยอมเสียสละแม้แต่ของจำเป็นที่ตนมีอยู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้

พจนานุกรมไทย ขายผ้า เอาหน้ารอด หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ยอมเสียสละแม้แต่ของจําเป็นที่ตนมีอยู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้, ทําให้สําเร็จลุล่วงไป เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ขายผ้า เอาหน้ารอด หมายถึง?, หมายถึง ยอมเสียทุกอย่างเพื่อรักษาชื่อเสียง อวัยวะ หน้า คำกริยา รัก
  • คำสุภาษิต: ขายผ้า เอาหน้ารอด หมายถึง?, หมายถึง ยอมเสียสละของสำคัญของตนเพื่อรักษาชื่อเสียงตนเอาไว้
  • คำสุภาษิต: ขายผ้า เอาหน้ารอด หมายถึง?, หมายถึง ยอมเสียสละแม้แต่ของจำเป็นที่ตนมีอยู่ เพื่อรักษาชื่อเสียงของตนไว้ คำกริยา รัก อวัยวะ หน้า

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ขนมผสมน้ำยา ขวานฝ่าซาก ขิงก็ราข่าก็แรง คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด จำศีลเอาหน้า ภาวนาโกหก ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ รู้หลบเป็นปีกรู้หลีกเป็นหาง หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ อย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ขายผ้า เอาหน้ารอด"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"