คำสุภาษิต

คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ

หมายถึง คนที่รักเรามีน้อยคล้ายผืนหนัง คนชังมีมาก อย่างกับเสื่อลำแพน

หมายถึง คนรักมีน้อย คนเกลียดมีมาก

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ หมายถึง?, หมายถึง คนที่รักเรามีน้อยคล้ายผืนหนัง คนชังมีมาก อย่างกับเสื่อลำแพน คำนาม คน คำกริยา รัก
  • คำสุภาษิต: คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ หมายถึง?, หมายถึง คนรักมีน้อย คนเกลียดมีมาก คำนาม คน คำกริยา รัก

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กินน้ำพริกถ้วยเก่า คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับมาได้ คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ปลาข้องเดียวกัน ตัวหนึ่งเน่า ก็พาตัวอื่นพลอยเหม็นไปด้วย ปลาติดร่างแห ปลาติดหลังแห มากหมอมากความ รักวัวให้ผูกรักลูกให้ตี ลางเนื้อชอบลางยา เตี้ยอุ้มค่อม เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"