สุภาษิตไทย

คำสุภาษิต

คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับมาได้

หมายถึง ทำงานเป็นทีมจะให้สถานการณ์ที่ดีกว่า

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับมาได้ หมายถึง?, หมายถึง ทำงานเป็นทีมจะให้สถานการณ์ที่ดีกว่า คำนาม คน คำกริยา ตาย

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กลับเนื้อกลับตัว กินน้ำพริกถ้วยเก่า คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ปลาข้องเดียวกัน ตัวหนึ่งเน่า ก็พาตัวอื่นพลอยเหม็นไปด้วย มากหมอมากความ ลางเนื้อชอบลางยา หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ หมาสองราง หัวหลักหัวตอ เตี้ยอุ้มค่อม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คนเดียวหัวหาย สองคนเพื่อนตาย สามคนกลับมาได้"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"