สุภาษิตไทย

คำสุภาษิต

คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ

หมายถึง ก่อนคบค้าสมาคมกับใคร ดูที่มาที่ไปให้ดีๆ

หมายถึง จะคบกับใครพิจารณาให้ดีเสียก่อน เช่นเดียวกับการเลือกซื้อผ้า

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ หมายถึง?, หมายถึง ก่อนคบค้าสมาคมกับใคร ดูที่มาที่ไปให้ดีๆ คำนาม คน อวัยวะ หน้า, เนื้อ
  • คำสุภาษิต: คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ หมายถึง?, หมายถึง จะคบกับใครพิจารณาให้ดีเสียก่อน เช่นเดียวกับการเลือกซื้อผ้า คำนาม คน อวัยวะ หน้า, เนื้อ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กลับเนื้อกลับตัว คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ ดูช้างให้ดูหน้าหนาว ดูสาวให้ดูหน้าร้อน ดูวัวให้ดูหาง ดูนางให้ดูแม่ ถ้าจะดูให้แน่ต้องดูถึงย่าถึงยาย ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา ลางเนื้อชอบลางยา หน้าเนื้อใจเสือ เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง ไม่ดูตาม้าตาเรือ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"