คำสุภาษิต

คางคกขึ้นวอ

หมายถึง คนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดิบได้ดี ลืมตัวลืมกำพืด ลืมชาติกำเนิดตัวเอง ดูถูกเหยียดหยามสิ่งที่ตัวเองเคยเป็น

หมายถึง คนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว

หมายถึง คนจนพอได้ดีขึ้นมา ก็ลืมตัว

พจนานุกรมไทย คางคกขึ้นวอ หมายถึง:

  1. (สํา) น. คนที่มีฐานะตํ่าต้อย พอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: คางคกขึ้นวอ หมายถึง?, หมายถึง คนที่มีฐานะต่ำต้อย พอได้ดิบได้ดี ลืมตัวลืมกำพืด ลืมชาติกำเนิดตัวเอง ดูถูกเหยียดหยามสิ่งที่ตัวเองเคยเป็น คำนาม คน อวัยวะ ตัว
  • คำสุภาษิต: คางคกขึ้นวอ หมายถึง?, หมายถึง คนที่มีฐานะต่ำต้อยพอได้ดิบได้ดีก็มักแสดงกิริยาอวดดีลืมตัว คำนาม คน อวัยวะ ตัว
  • คำสุภาษิต: คางคกขึ้นวอ หมายถึง?, หมายถึง คนจนพอได้ดีขึ้นมา ก็ลืมตัว

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ คนในข้อ งอในกระดูก คบคนดีมีศรีแก่ตัว คบคนชั่วอัปราชัย คบคนพาลพาลพาไปหาผิด คบบัณฑิตบัณฑิตพาไปหาผล คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ คลื่นกระทบฝั่ง คลุมถุงชน ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คางคกขึ้นวอ"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"