คำสุภาษิต

คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล

หมายถึง อย่าประมาททะเล แค่คืบแค่ศอกก็ทะเล ตกไปก็มีหวังจมน้ำตายทั้งนั้น

พจนานุกรมไทย คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล หมายถึง:

  1. (สํา) ออกทะเลอย่าประมาททะเล เพราะอาจเกิดอันตรายได้ทุกเมื่อ.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล หมายถึง?, หมายถึง อย่าประมาททะเล แค่คืบแค่ศอกก็ทะเล ตกไปก็มีหวังจมน้ำตายทั้งนั้น คำกริยา ตาย ธรรมชาติ น้ำ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กินน้ำใต้ศอก คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ คนรักเท่าผืนหนังคนชังเท่าผืนเสื่อ คนในข้อ งอในกระดูก คบคนให้ดูหน้าซื้อผ้าให้ดูเนื้อ คลื่นกระทบฝั่ง คลุมถุงชน ความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดี ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก คางคกขึ้นวอ ไปไหนมาสามวาสองศอก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "คืบก็ทะเล ศอกก็ทะเล"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"