คำสุภาษิต

ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก

หมายถึง ถ้าคิดจะทำงานใหญ่ทั้งที ก็ต้องไม่กลัวหมดเปลือง

 บทความที่เกี่ยวข้อง "ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก"

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก หมายถึง?, หมายถึง ถ้าคิดจะทำงานใหญ่ทั้งที ก็ต้องไม่กลัวหมดเปลือง อาหาร พริก คำกริยา ฆ่า

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กาคาบพริก กินน้ำพริกถ้วยเก่า ความวัวไม่ทันหาย ความควายเข้ามาแทรก ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก ฆ่าควายเสียดายพริก ฆ่าช้างจะเอางา คนเจรจาจะเอาถ้อยคำ ฆ้องปากแตก ซื้อควายหน้านา ซื้อผ้าหน้าตรุษ สี่ตีนยังรู้พลาด นักปราชญ์ยังรู้พลั้ง อยู่บ้านท่านอย่านิ่งดูดาย ปั้นวัวปั้นควายให้ลูกท่านเล่น อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"