คำสุภาษิต

ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก

หมายถึง การทำงานใหญ่ อย่าตระหนี่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย ไม่เช่นนั้นอาจเสียการใหญ่ได้

หมายถึง จะทำการใหญ่ ไม่ควรตะหนี่ หรือเค็มนะจ๊ะ

พจนานุกรมไทย ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ทําการใหญ่ไม่ควรตระหนี่.

 บทความที่เกี่ยวข้อง "ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก"

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก หมายถึง?, หมายถึง การทำงานใหญ่ อย่าตระหนี่ค่าใช้จ่ายที่จำเป็นต้องจ่าย ไม่เช่นนั้นอาจเสียการใหญ่ได้ อาหาร พริก คำกริยา ฆ่า
  • คำสุภาษิต: ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก หมายถึง?, หมายถึง จะทำการใหญ่ ไม่ควรตะหนี่ หรือเค็มนะจ๊ะ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กาคาบพริก กินน้ำพริกถ้วยเก่า ฆ่าควายก็ต้องไม่เสียดายพริก ฆ่าควายเสียดายพริก ฆ่าช้างจะเอางา คนเจรจาจะเอาถ้อยคำ อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ อย่าสอนหนังสือสังฆราช อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"