คำสุภาษิต

ฆ้องปากแตก

หมายถึง คนที่เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนำความลับหรือเรื่องไม่ดีของผู้อื่นไปโพนทะนา ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน

หมายถึง เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนำความลับของคนอื่นไปโพนทะนา

พจนานุกรมไทย ฆ้องปากแตก หมายถึง:

  1. (สํา) ว. ปากโป้ง, เก็บความลับไม่อยู่, ชอบนําความลับของผู้อื่นไปโพนทะนา.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ฆ้องปากแตก หมายถึง?, หมายถึง คนที่เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนำความลับหรือเรื่องไม่ดีของผู้อื่นไปโพนทะนา ทำให้ผู้อื่นได้รับความเดือดร้อน คำนาม คน อวัยวะ ปาก
  • คำสุภาษิต: ฆ้องปากแตก หมายถึง?, หมายถึง เก็บความลับไม่อยู่ ชอบนำความลับของคนอื่นไปโพนทะนา

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา ฆ่าควายอย่าเสียดายพริก ฆ่าช้างจะเอางา คนเจรจาจะเอาถ้อยคำ ตีนถีบปากกัด น้ำท่วมปาก ปลาหมอตายเพราะปาก ปากกัดตีนถีบ ปากคนยาวกว่าปากกา ปากว่าตาขยิบ พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก ลืมตาอ้าปาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ฆ้องปากแตก"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"