สุภาษิตไทย

คำสุภาษิต

จับเสือมือเปล่า

หมายถึง หาผลประโยชน์โดยตัวเองไม่ลงทุน

หมายถึง แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน

พจนานุกรมไทย จับเสือมือเปล่า หมายถึง:

  1. (สํา) ก. แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: จับเสือมือเปล่า หมายถึง?, หมายถึง หาผลประโยชน์โดยตัวเองไม่ลงทุน
  • คำสุภาษิต: จับเสือมือเปล่า หมายถึง?, หมายถึง แสวงหาประโยชน์โดยตัวเองไม่ต้องลงทุน สัตว์ เสือ อวัยวะ มือ, ตัว คำกริยา จับ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กลับหน้ามือเป็นหลังมือ ขี่ช้างจับตั๊กแตน จับปลาสองมือ จับแพะชนแกะ จำศีลเอาหน้า ภาวนาโกหก ชาติเสือต้องไว้ลาย ชาติชายต้องไว้ชื่อ ชุบมือเปิบ ตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ หน้าเนื้อใจเสือ อย่าฝากเนื้อไว้กับเสือ เขียนเสือให้วัวกลัว

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "จับเสือมือเปล่า"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"