คำสุภาษิต

ตามใจปากมากหนี้

หมายถึง เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมาก

หมายถึง เห็นแก่กินมักจะลำบากด้านการเงิน

พจนานุกรมไทย ตามใจปากมากหนี้ หมายถึง:

  1. (สํา) ก. เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมาก.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ตามใจปากมากหนี้ หมายถึง?, หมายถึง เห็นแก่กินย่อมสิ้นเปลืองมาก อวัยวะ ใจ, ปาก
  • คำสุภาษิต: ตามใจปากมากหนี้ หมายถึง?, หมายถึง เห็นแก่กินมักจะลำบากด้านการเงิน อวัยวะ ใจ, ปาก

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ตบมือข้างเดียวไม่ดัง ตบหัวแล้วลูบหลัง ตักน้ำรดหัวตอ ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา ตาบอดคลำช้าง ตาบอดได้แว่น ตาลยอดด้วน ติเรือทั้งโกลน ต่อหน้ามะพลับลับหลังตะโก ปลูกเรือนต้องตามใจผู้อยู่ ผูกอู่ต้องตามใจผู้นอน ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ตามใจปากมากหนี้"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"