คำสุภาษิต

น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง

หมายถึง พูดมากได้สาระน้อย

พจนานุกรมไทย น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง หมายถึง:

  1. (สํา) ก. พูดมากแต่ได้เนื้อหาสาระน้อย.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง หมายถึง?, หมายถึง พูดมากได้สาระน้อย

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กระดี่ได้น้ำ กวนน้ำให้ขุ่น กะดี่ได้น้ำ ความรู้ท่วมหัวเอาตัวไม่รอด น้ำท่วมปาก น้ำลด ตอผุด น้ำลดตอผุด น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ มะนาวไม่มีน้ำ ว่ายน้ำหาจระเข้ สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ เลือดข้นกว่าน้ำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"