คำสุภาษิต น้ำลด ตอผุด, น้ำลดตอผุด

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำสุภาษิต

น้ำลด ตอผุด

หมายถึง ความชั่วเมื่อทำไว้ในเวลาที่ตนมีอำนาจนั้น อาจไม่มีใครทราบ แต่เมื่อหมดบุญ หมดอำนาจ บรรดาความชั่วที่ปิดบังกันไว้นั้น ก็จะปรากฏออกมา

พจนานุกรมไทย น้ำลด ตอผุด หมายถึง:

  1. (สํา) เมื่อหมดอํานาจความชั่วที่ทําไว้ก็ปรากฏ.

คำสุภาษิต

น้ำลดตอผุด

หมายถึง เมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏ

หมายถึง เมื่อหมดอำนาจ ความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฎ

พจนานุกรมไทย น้ำลด ตอผุด หมายถึง:

  1. (สํา) เมื่อหมดอํานาจความชั่วที่ทําไว้ก็ปรากฏ.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: น้ำลด ตอผุด หมายถึง?, หมายถึง ความชั่วเมื่อทำไว้ในเวลาที่ตนมีอำนาจนั้น อาจไม่มีใครทราบ แต่เมื่อหมดบุญ หมดอำนาจ บรรดาความชั่วที่ปิดบังกันไว้นั้น ก็จะปรากฏออกมา ธรรมชาติ น้ำ
  • คำสุภาษิต: น้ำลด ตอผุด หมายถึง?, หมายถึง เมื่อหมดอำนาจความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฏ ธรรมชาติ น้ำ
  • คำสุภาษิต: น้ำลด ตอผุด หมายถึง?, หมายถึง เมื่อหมดอำนาจ ความชั่วที่ทำไว้ก็ปรากฎ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กระดี่ได้น้ำ กวนน้ำให้ขุ่น กะดี่ได้น้ำ จุดไต้ตำตอ ตักน้ำรดหัวตอ น้ำท่วมปาก น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ มะนาวไม่มีน้ำ ว่ายน้ำหาจระเข้ หัวหลักหัวตอ เลือดข้นกว่าน้ำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำลด ตอผุด"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"