คำสุภาษิต

น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก

หมายถึง น้ำลึกเป็นเรื่องรูปธรรม เราหาวัตถุมาวัดได้ แต่น้ำใจเป็นเรื่องนามธรรม ไม่มีเครื่องวัด

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก หมายถึง?, หมายถึง น้ำลึกเป็นเรื่องรูปธรรม เราหาวัตถุมาวัดได้ แต่น้ำใจเป็นเรื่องนามธรรม ไม่มีเครื่องวัด อวัยวะ ใจ ธรรมชาติ น้ำ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กระดี่ได้น้ำ กวนน้ำให้ขุ่น กะดี่ได้น้ำ คนดีตกน้ำไม่ไหล ตกไฟไม่ไหม้ คับที่อยู่ได้คับใจอยู่ยาก งมเข็มในมหาสมุทร ชี้นกบนปลายไม้ น้ำท่วมปาก น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ มะนาวไม่มีน้ำ อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน เลือดข้นกว่าน้ำ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "น้ำลึกหยั่งได้ น้ำใจหยั่งยาก"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"