คำสุภาษิต

ปลาหมอตายเพราะปาก

หมายถึง คนที่ชอบพูดอะไรพล่อยๆ มักจะได้รับอันตรายเพราะปากที่พูดพล่อยๆ นั้น

หมายถึง คนที่พูดจาไม่ระวังจนนำอันตรายหรือความลำบากมาสู่ตนเอง

หมายถึง คนที่ปากพล่อยชอบพูดจาไม่ดี จนตัวเองต้องได้รับผลผลกระทบจากคำพูดของตน

พจนานุกรมไทย ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึง:

  1. (สํา) น. คนที่พูดพล่อยจนได้รับอันตราย.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึง?, หมายถึง คนที่ชอบพูดอะไรพล่อยๆ มักจะได้รับอันตรายเพราะปากที่พูดพล่อยๆ นั้น คำกริยา ตาย คำนาม คน, หมอ สัตว์ ปลา อาชีพ หมอ อวัยวะ ปาก
  • คำสุภาษิต: ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึง?, หมายถึง คนที่พูดจาไม่ระวังจนนำอันตรายหรือความลำบากมาสู่ตนเอง คำนาม คน
  • คำสุภาษิต: ปลาหมอตายเพราะปาก หมายถึง?, หมายถึง คนที่ปากพล่อยชอบพูดจาไม่ดี จนตัวเองต้องได้รับผลผลกระทบจากคำพูดของตน สัตว์ ปลา อาชีพ หมอ อวัยวะ ปาก, ตัว คำกริยา ตาย คำนาม คน, หมอ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ขุดบ่อล่อปลา ฆ้องปากแตก น้ำท่วมปาก ปลาติดร่างแห ปลาติดหลังแห ปากคนยาวกว่าปากกา ปากปราศัย ใจเชือดคอ ปากว่าตาขยิบ มากหมอมากความ ลืมตาอ้าปาก ใช้แมวไปขอปลาย่าง ไม้ใกล้ฝั่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปลาหมอตายเพราะปาก"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"