สุภาษิตไทย

คำสุภาษิต

ปากหวานก้นเปรี้ยว

หมายถึง พูดจาอ่อนหวาน แต่ไม่จริงใจ

หมายถึง พูดจาไพเราะ อ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ

พจนานุกรมไทย ปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึง:

  1. (สํา) ก. พูดจาอ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึง?, หมายถึง พูดจาอ่อนหวาน แต่ไม่จริงใจ
  • คำสุภาษิต: ปากหวานก้นเปรี้ยว หมายถึง?, หมายถึง พูดจาไพเราะ อ่อนหวานแต่ไม่จริงใจ อวัยวะ ปาก, ก้น, ใจ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กระเชอก้นรั่ว ปลาข้องเดียวกัน ตัวหนึ่งเน่า ก็พาตัวอื่นพลอยเหม็นไปด้วย ปลาติดร่างแห ปลาติดหลังแห ปลาหมอตายเพราะปาก ปล่อยเสือเข้าป่า ปล่อยปลาลงน้ำ ปากคนยาวกว่าปากกา ปากปราศัย ใจเชือดคอ ปากว่าตาขยิบ ปิดทองหลังพระ อดเปรี้ยวไว้กินหวาน อย่าชิงสุกก่อนห่าม

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ปากหวานก้นเปรี้ยว"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"