คำสุภาษิต

ผัวหาบ เมียคอน

หมายถึง ช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวและเมีย

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ผัวหาบ เมียคอน หมายถึง?, หมายถึง ช่วยกันทำมาหากินทั้งผัวและเมีย

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กินน้ำพริกถ้วยเก่า ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้วางใจ ผักชีโรยหน้า ผีซ้ำด้ำพลอย ผีถึงป่าช้า หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ หญิงสามผัว ชายสามโบสถ์ อย่าได้คบ อย่าชิงสุกก่อนห่าม เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนตาย เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ผัวหาบ เมียคอน"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"