คำสุภาษิต

พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่

หมายถึง รู้ทันกัน ไม่มีทางจะโกหก หลอกกันได้

พจนานุกรมไทย พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึง:

  1. (สํา) รู้ทันกัน, พอแย้มปากก็เห็นไรฟัน ก็ว่า.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ หมายถึง?, หมายถึง รู้ทันกัน ไม่มีทางจะโกหก หลอกกันได้

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ฆ้องปากแตก ชักหน้าไม่ถึงหลัง ตำข้าวสารกรอกหม้อ น้ำท่วมปาก ปลาหมอตายเพราะปาก ปากคนยาวกว่าปากกา ปากว่าตาขยิบ พูดเป็นต่อยหอย พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง ลืมตาอ้าปาก สุกเอาเผากิน เงยหน้าอ้าปาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"