คำสุภาษิต

พูดเป็นต่อยหอย

หมายถึง พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก

หมายถึง พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก เม้าท์เก่ง

พจนานุกรมไทย พูดเป็นต่อยหอย หมายถึง:

  1. (สํา) ก. พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: พูดเป็นต่อยหอย หมายถึง?, หมายถึง พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก อวัยวะ ปาก
  • คำสุภาษิต: พูดเป็นต่อยหอย หมายถึง?, หมายถึง พูดฉอด ๆ ไม่หยุดปาก เม้าท์เก่ง อวัยวะ ปาก

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กำแพงมีหูประตูมีช่อง / กำแพงมีหูประตูมีตา จุดไต้ตำตอ น้ำท่วมทุ่ง ผักบุ้งโหรงเหรง น้ำท่วมปาก ปลาหมอตายเพราะปาก ปากปราศัย ใจเชือดคอ ปากหวานก้นเปรี้ยว พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ พูดไปสองไพเบี้ยนิ่งเสียตำลึงทอง มะกอกสามตะกร้าปาไม่ถูก มะนาวไม่มีน้ำ อย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "พูดเป็นต่อยหอย"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"