คำสุภาษิต มือห่างตีนห่าง, มือห่าง ตีนห่าง

ดูเนื้อหาของทั้ง 2 คำ ตามด้านล่าง

คำสุภาษิต

มือห่างตีนห่าง

หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง

พจนานุกรมไทย มือห่างตีนห่าง หมายถึง:

  1. (สํา) ว. สุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง.

คำสุภาษิต

มือห่าง ตีนห่าง

หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง

พจนานุกรมไทย มือห่างตีนห่าง หมายถึง:

  1. (สํา) ว. สุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: มือห่างตีนห่าง หมายถึง?, หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง
  • คำสุภาษิต: มือห่างตีนห่าง หมายถึง?, หมายถึง สุรุ่ยสุร่าย; เลินเล่อ, สะเพร่า, ไม่ระมัดระวัง อวัยวะ มือ, ตีน

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กลับหน้ามือเป็นหลังมือ จับปลาสองมือ จับเสือมือเปล่า ชุบมือเปิบ ตีนถีบปากกัด ถี่ลอดตาช้าง ห่างลอดตาเล็น ปากกัดตีนถีบ มากหมอมากความ สิบเบี้ยใกล้มือ เอามือซุกหีบ ไกลปืนเที่ยง ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "มือห่างตีนห่าง"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"