สุภาษิตไทย

คำสุภาษิต

ลืมตาอ้าปาก

หมายถึง มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมจนพอทัดเทียมกับผู้อื่น

หมายเหตุ ลืมหน้าอ้าปาก ก็ว่า

หมายถึง มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิม

หมายเหตุ เงยหน้าอ้าปาก ก็ว่า

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ลืมตาอ้าปาก หมายถึง?, หมายถึง มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิมจนพอทัดเทียมกับผู้อื่น หมายเหตุ ลืมหน้าอ้าปาก ก็ว่า อวัยวะ ตา, ปาก
  • คำสุภาษิต: ลืมตาอ้าปาก หมายถึง?, หมายถึง มีฐานะดีขึ้นกว่าเดิม หมายเหตุ เงยหน้าอ้าปาก ก็ว่า

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ขุดด้วยปาก ถากด้วยตา ฆ้องปากแตก น้ำท่วมปาก ปลาหมอตายเพราะปาก ปากกัดตีนถีบ ปากคนยาวกว่าปากกา ปากว่าตาขยิบ พออ้าปากก็เห็นลิ้นไก่ ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ ละเลงขนมเบื้องด้วยปาก ลูกผีลูกคน เงยหน้าอ้าปาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ลืมตาอ้าปาก"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"