คำสุภาษิต

หมาในรางหญ้า

หมายถึง คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้

หมายเหตุ หมาหวงราง ก็ว่า

พจนานุกรมไทย หมาในรางหญ้า หมายถึง:

  1. (สำ) น. คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้, หมาหวงราง ก็ว่า.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: หมาในรางหญ้า หมายถึง?, หมายถึง คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้ หมายเหตุ หมาหวงราง ก็ว่า คำนาม คน
  • คำสุภาษิต: หมาในรางหญ้า หมายถึง?, หมายถึง คนที่หวงแหนสิ่งที่ตนเองกินหรือใช้ไม่ได้ แต่ไม่ยอมให้คนอื่นกินหรือใช้ หมายเหตุ หมาหวงราง ก็ว่า คำนาม คน

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า ดีดลูกคิดรางแก้ว วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน หญ้าปากคอก หมาขี้ไม่มีใครยกหาง หมาสองราง หยิกเล็บเจ็บเนื้อ หอกข้างแคร่ หาเหาใส่หัว อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "หมาในรางหญ้า"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"