คำสุภาษิต

อย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ

หมายถึง คืออย่าไปสอนผู้รู้ เพราะเขารู้อยู่แล้ว

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: อย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ หมายถึง?, หมายถึง คืออย่าไปสอนผู้รู้ เพราะเขารู้อยู่แล้ว ธรรมชาติ น้ำ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ตักน้ำรดหัวตอ น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ ว่ายน้ำหาจระเข้ สอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ สอนเด็ก สอนง่าย สอนผู้ใหญ่ สอนยาก อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน อย่าชี้โพรงให้กระรอก อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ อย่าสอนหนังสือสังฆราช อย่าเลี้ยงลูกเสือลูกจระเข้ อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน ไม่เห็นน้ำ อย่าเพิ่งตัดกระบอก ไม่เห็นกระรอก อย่าเพิ่งโก่งหน้าไม้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อย่าสอนจระเข้ให้ว่ายน้ำ"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"