คำสุภาษิต

อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้

หมายถึง อย่าเห็นผู้อื่นดีกว่าญาติพี่น้องลูกหลานของตน

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้ หมายถึง?, หมายถึง อย่าเห็นผู้อื่นดีกว่าญาติพี่น้องลูกหลานของตน อวัยวะ ไส้ ครอบครัว ญาติ, พี่, น้อง, ลูก

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กำขี้ดีกว่ากำตด ชั่วเจ็ดทีดีเจ็ดหน ทำดีแต่อย่าเด่น อย่าทำตัวเป็นกิ้งก่าได้ทอง อย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปาก อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ ไส้เป็นหนอน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อย่าเห็นขี้ดีกว่าไส้"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"