คำสุภาษิต

อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง

หมายถึง อย่าวางใจหรือไว้วางใจใครคนอื่นง่ายเกินไป จะเป็นเราที่เดือดร้อนในภายหลังได้

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง หมายถึง?, หมายถึง อย่าวางใจหรือไว้วางใจใครคนอื่นง่ายเกินไป จะเป็นเราที่เดือดร้อนในภายหลังได้ อวัยวะ ใจ คำนาม คน

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้วางใจ ทำดีแต่อย่าเด่น อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน อย่าละเลงขนมเบื้องด้วยปาก อย่าสอนหนังสือสังฆราช อย่าเอาทองไปลู่กระเบื้อง อย่าเอาพิมเสนไปแลกกับเกลือ อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม อย่าแกว่งเท้าหาเสี้ยน เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"