คำสุภาษิต

เข็นครกขึ้นภูเขา

หมายถึง ทำงานที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมาก

หมายถึง ทำงานที่ยากเกินความสามารถ

พจนานุกรมไทย เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ทํางานที่ยากลำบากอย่างยิ่งโดยต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนอย่างมาก หรือบางทีก็เกินกำลังความสามารถหรือสติปัญญาของตน.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง?, หมายถึง ทำงานที่ยากลำบากต้องใช้ความเพียรพยายามและอดทนมาก
  • คำสุภาษิต: เข็นครกขึ้นภูเขา หมายถึง?, หมายถึง ทำงานที่ยากเกินความสามารถ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กลิ้งครกขึ้นภูเขา ยกภูเขาออกจากอก อย่าตำน้ำพริกละลายแม่น้ำ เกี่ยวแฝกมุงป่า เก็บหอมรอมริบ เก็บเล็กผสมน้อย เบี้ยบ้ายรายทาง เรือล่มในหนองทองจะไปไหน เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนตาย เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร เส้นผมบังภูเขา เอามือซุกหีบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เข็นครกขึ้นภูเขา"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"