คำสุภาษิต

เข้าตามตรอก ออกตามประตู

หมายถึง ทำอะไรให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: เข้าตามตรอก ออกตามประตู หมายถึง?, หมายถึง ทำอะไรให้ถูกต้องตามขนบธรรมเนียมประเพณี

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กำแพงมีหูประตูมีช่อง / กำแพงมีหูประตูมีตา เกี่ยวแฝกมุงป่า เก็บดอกไม้ร่วงต้น เก็บหอมรอมริบ เก็บเล็กผสมน้อย เข็นครกขึ้นภูเขา เบี้ยบ้ายรายทาง เรือล่มในหนองทองจะไปไหน เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนตาย เสียทองเท่าหัวไม่ยอมเสียผัวให้ใคร เสียน้อย เสียยาก เสียมาก เสียง่าย เอามือซุกหีบ

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เข้าตามตรอก ออกตามประตู"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"