คำสุภาษิต

เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า

หมายถึง ให้รอบคอบ อย่าประมาท

พจนานุกรมไทย เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า หมายถึง:

  1. (สํา) ก. ให้มีความรอบคอบอย่าประมาท เช่นเดียวกับเวลาจะเข้าป่าจะต้องหามีดติดตัวไปด้วย.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า หมายถึง?, หมายถึง ให้รอบคอบ อย่าประมาท

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ช้า ๆ ได้พร้าสองเล่มงาม หักด้ามพร้าด้วยเข่า อย่าชักน้ำเข้าลึก อย่าชักศึกเข้าบ้าน อย่าติเรือทั้งโกลน อย่าฝากเนื้อไว้กับเสือ อย่าสอนหนังสือสังฆราช อย่าหักด้ามพร้าด้วยเข่า อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม อย่าไว้ใจทาง อย่าวางใจคน จะจนใจเอง เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า ได้หน้าอย่าลืมหลัง เรือล่มในหนองทองจะไปไหน ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เข้าเถื่อนอย่าลืมพร้า"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"