คำสุภาษิต

เรือล่มในหนองทองจะไปไหน

หมายถึง เมื่อจะต้องสูญเสียอะไรไปอย่างไม่มีทางที่จะสูญเปล่า ก็ไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนอะไร

หมายถึง คนในเครือญาติแต่งงานกัน จะทำให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปเป็นของผู้อื่น

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: เรือล่มในหนองทองจะไปไหน หมายถึง?, หมายถึง เมื่อจะต้องสูญเสียอะไรไปอย่างไม่มีทางที่จะสูญเปล่า ก็ไม่ต้องวิตกทุกข์ร้อนอะไร ธรรมชาติ ทอง ยานพาหนะ เรือ
  • คำสุภาษิต: เรือล่มในหนองทองจะไปไหน หมายถึง?, หมายถึง คนในเครือญาติแต่งงานกัน จะทำให้ทรัพย์มรดกไม่ตกไปเป็นของผู้อื่น คำนาม คน ครอบครัว ญาติ ธรรมชาติ ทอง ยานพาหนะ เรือ หมวด ยานพาหนะ

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ชักใบให้เรือเสีย ติเรือทั้งโกลน น้ำเชี่ยว อย่าขวางเรือ ปิดทองหลังพระ ลงเรือแป๊ะ ต้องตามใจแป๊ะ อย่าติเรือทั้งโกลน อย่าทำตัวเป็นกิ้งก่าได้ทอง อย่าเอาทองไปลู่กระเบื้อง เรือล่มเมื่อจอดตาบอดเมื่อแก่ เสน่ห์ปลายจวัก ผัวรักจนตาย ไปไหนมาสามวาสองศอก ไม่รู้จักหัวนอนปลายตีน

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เรือล่มในหนองทองจะไปไหน"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"