คำสุภาษิต

เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง

หมายถึง หาเศษหาเลยหรือมีผลประโยชน์พลอยได้จากหน้าที่ที่ตนทำเปรียบเหมือนคนเลี้ยงช้าง ซึ่งช้างก็มีค่าหญ้าอันเป็นส่วนของช้าง คนเลี้ยงช้างอาจเบียดบังเอาส่วนหนึ่งของค่าหญ้าเป็นผลประโยชน์ของตัว

หมายถึง หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากงานที่ทำ หรือรับผิดชอบ

พจนานุกรมไทย เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง หมายถึง:

  1. (สํา) ก. หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากงานที่ทํา.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง หมายถึง?, หมายถึง หาเศษหาเลยหรือมีผลประโยชน์พลอยได้จากหน้าที่ที่ตนทำเปรียบเหมือนคนเลี้ยงช้าง ซึ่งช้างก็มีค่าหญ้าอันเป็นส่วนของช้าง คนเลี้ยงช้างอาจเบียดบังเอาส่วนหนึ่งของค่าหญ้าเป็นผลประโยชน์ของตัว อวัยวะ ตัว, หน้า ธรรมชาติ หญ้า คำนาม คน สัตว์ ช้าง
  • คำสุภาษิต: เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง หมายถึง?, หมายถึง หาผลประโยชน์โดยมิชอบจากงานที่ทำ หรือรับผิดชอบ สัตว์ ช้าง

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กินบนเรือน ขี้รดบนหลังคา กินบนเรือนขี้บนหลังคา กินบนเรือนแล้วขี้รดหลังคา ขี่ช้างจับตั๊กแตน ฆ่าช้างจะเอางา คนเจรจาจะเอาถ้อยคำ ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด ช้างตายทั้งตัวเอาใบบัวมาปิด ช้างสาร งูเห่า ข้าเก่า เมียรัก อย่าได้ไว้วางใจ ตาบอดคลำช้าง เรือล่มในหนองทองจะไปไหน เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"