คำสุภาษิต

เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน

หมายถึง อวดรู้กับคนที่รู้เรื่องดีกว่า

หมายถึง แสดงความรู้หรืออวดรู้กับผู้ที่รู้เรื่องดีกว่า

พจนานุกรมไทย เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน หมายถึง:

  1. (สํา) ก. แสดงความรู้หรืออวดรู้กับผู้ที่รู้เรื่องดีกว่า.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน หมายถึง?, หมายถึง อวดรู้กับคนที่รู้เรื่องดีกว่า คำนาม คน
  • คำสุภาษิต: เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน หมายถึง?, หมายถึง แสดงความรู้หรืออวดรู้กับผู้ที่รู้เรื่องดีกว่า

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ขายผ้า เอาหน้ารอด ขายผ้าเอาหน้ารอด ฆ่าช้างจะเอางา คนเจรจาจะเอาถ้อยคำ รีดเลือดกับปู สิบเบี้ยใกล้มือ สุกเอาเผากิน อย่าเอามะพร้าวห้าวไปขายสวน อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม เรือล่มในหนองทองจะไปไหน เอามือซุกหีบ เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เอามะพร้าวห้าวไปขายสวน"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"