คำสุภาษิต

เอามือซุกหีบ

หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบากใส่ตัวโดยใช่ที่

หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลําบากใส่ตัวโดยใช่ที่

พจนานุกรมไทย เอามือซุกหีบ หมายถึง:

  1. (สํา) ก. หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลําบากใส่ตัวโดยใช่ที่.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: เอามือซุกหีบ หมายถึง?, หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลำบากใส่ตัวโดยใช่ที่ อวัยวะ ตัว, มือ
  • คำสุภาษิต: เอามือซุกหีบ หมายถึง?, หมายถึง หาเรื่องเดือดร้อนหรือความลําบากใส่ตัวโดยใช่ที่ อวัยวะ ตัว

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กลับหน้ามือเป็นหลังมือ ฆ่าช้างจะเอางา คนเจรจาจะเอาถ้อยคำ จับปลาสองมือ จับเสือมือเปล่า ชุบมือเปิบ มือห่าง ตีนห่าง รีดเลือดกับปู สิบเบี้ยใกล้มือ สุกเอาเผากิน อย่าเอาลูกเขามาเลี้ยง อย่าเอาเมี่ยงเขามาอม เรือล่มในหนองทองจะไปไหน เอาหูไปนา เอาตาไปไร่

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เอามือซุกหีบ"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"