คำสุภาษิต

เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง

หมายถึง เอาทรัพย์หรือสิ่งของจากคนที่มีน้อยไปให้ผู้ที่มีมากกว่า

พจนานุกรมไทย เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง หมายถึง:

  1. (สํา) ก. เอาทรัพย์หรือสิ่งของจากคนที่มีน้อยไปให้แก่ผู้ที่มีมากกว่า.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง หมายถึง?, หมายถึง เอาทรัพย์หรือสิ่งของจากคนที่มีน้อยไปให้ผู้ที่มีมากกว่า คำนาม คน

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

กลับเนื้อกลับตัว ก่อร่างสร้างตัว ฆ่าช้างจะเอางา คนเจรจาจะเอาถ้อยคำ ช้างตายทั้งตัว เอาใบบัวมาปิด ตักน้ำใส่กะโหลกชะโงกดูเงา ลางเนื้อชอบลางยา หน้าเนื้อใจเสือ หยิกเล็บเจ็บเนื้อ อย่าฝากเนื้อไว้กับเสือ เนื้อไม่ได้กิน หนังไม่รองนั่ง เอากระดูกมาแขวนคอ เรือล่มในหนองทองจะไปไหน เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เอาเนื้อหนูไปปะเนื้อช้าง"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"