คำสุภาษิต

เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง

หมายถึง คัดค้านผู้มีอำนาจ ฐานะสูงกว่า หรือผู้ใหญ่กว่า มักจะล้มเหลว

พจนานุกรมไทย เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง หมายถึง:

  1. (สํา) ก. คัดค้านผู้ใหญ่ ผู้มีฐานะสูงกว่า หรือผู้มีอำนาจมากกว่าย่อมไม่สําเร็จ และอาจได้รับผลร้ายแก่ตัวอีกด้วย.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง หมายถึง?, หมายถึง คัดค้านผู้มีอำนาจ ฐานะสูงกว่า หรือผู้ใหญ่กว่า มักจะล้มเหลว ธรรมชาติ ไม้

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ชี้นกบนปลายไม้ พบไม้งามเมื่อขวานบิ่น รีดเลือดกับปู สิบเบี้ยใกล้มือ อย่าติเรือทั้งโกลน เรือล่มในหนองทองจะไปไหน เอาหูไปนา เอาตาไปไร่ ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ ไม้ล้มข้ามได้ คนล้มอย่าเพิ่งข้าม ไม้หลักปักเลน ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก ไม้ใกล้ฝั่ง

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "เอาไม้ซีกไปงัดไม้ซุง"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"