คำสุภาษิต

โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน

หมายถึง ชายแก่ชอบหญิงเอ๊าะๆ เป็นเมีย

พจนานุกรมไทย โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน หมายถึง:

  1. (สํา) น. ชายสูงอายุที่ชอบผู้หญิงรุ่นสาว.

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน หมายถึง?, หมายถึง ชายแก่ชอบหญิงเอ๊าะๆ เป็นเมีย คำนาม ชาย, หญิง

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

ข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า วัวเห็นแก่หญ้าขี้ข้าเห็นแก่กิน ศรศิลป์ไม่กินกัน หญ้าปากคอก หมาในรางหญ้า อย่าข่มเขาโคขืนให้กินหญ้า เลี้ยงช้างกินขี้ช้าง โลภมาก ลาภหาย ใช้แมวไปขอปลาย่าง ให้ทุกข์แก่ท่าน ทุกข์นั้นถึงตัว ไก่อ่อน ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"