คำสุภาษิต

ไก่อ่อน

หมายถึง ผู้มีประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน

หมายถึง อ่อนหัด, ยังไม่ชำนาญ

 หมายเหตุ

คำสุภาษิต หรือ สำนวนสุภาษิต คือ คำในภาษาไทยที่ใช้ในการสื่อสารเชิงเปรียบเทียบอุปมาอุปมัย มักมีความหมายในการตักเตือนสั่งสอนในทางบวก มีความหมายที่ดี เช่น รักยาวให้บั่นรักสั้นให้ต่อ น้ำเชี่ยวอย่าขวางเรือ

สำนวนไทย หมายถึง ถ้อยคำ กลุ่มคำ หรือประโยคที่ไม่ได้แปลความหมายตรง ๆ แต่มีความหมายเชิงเปรียบเทียบแฝงอยู่ เช่น สอนจระเข้ให้ว่ายนํ้า รำไม่ดีโทษปี่โทษกลอง

คำพังเพย หมายถึง ถ้อยคำหรือข้อความที่กล่าวเป็นกลาง ๆ เพื่อให้ตีความเข้ากับเรื่อง มีความหมายแฝงอยู่ อาจเป็นคำที่ใช้สื่อในทางเปรียบเปรย หรือในทำนองเสียดสี เช่น กระต่ายตื่นตูม เสียน้อยเสียยากเสียมากเสียง่าย

 ภาพประกอบ

  • คำสุภาษิต: ไก่อ่อน หมายถึง?, หมายถึง ผู้มีประสบการณ์น้อยยังไม่รู้ทันเล่ห์เหลี่ยมของคน คำนาม คน สัตว์ ไก่
  • คำสุภาษิต: ไก่อ่อน หมายถึง?, หมายถึง อ่อนหัด, ยังไม่ชำนาญ สัตว์ ไก่

 คำสุภาษิตที่คล้ายกัน

สอนเด็ก สอนง่าย สอนผู้ใหญ่ สอนยาก โคแก่ชอบกินหญ้าอ่อน ไก่งามเพราะขน คนงามเพราะแต่ง ไก่รองบ่อน ไก่เห็นตีนงู งูเห็นนมไก่ ไก่แก่แม่ปลาช่อน ไก่ได้พลอย ไฟในอย่านำออก ไฟนอกอย่านำเข้า ไม่มีมูลฝอยหมาไม่ขี้ ไม้ลำเดียวยังต่างปล้อง พี่กับน้องยังต่างใจ ไม้หลักปักเลน ไม้อ่อนดัดง่าย ไม้แก่ดัดยาก

หาคำศัพท์ไม่เจอ หรือยังไม่เห็นคำที่ต้องการ?

ช่วยแนะนำคำใหม่ให้เราสิ
แจ้งเพิ่มคำ

 ความคิดเห็นในหัวข้อ "ไก่อ่อน"

 สุภาษิตไทย จัดกลุ่มตามตัวอักษร ก-ฮ

 บทความอื่น ๆ จาก "สุภาษิตไทย"